Uitnodiging jaarlijkse algemene ledenvergadering Molenbelang

      Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging jaarlijkse algemene ledenvergadering Molenbelang

Beste leden,

Onze algemene ledenvergadering staat gepland op dinsdag 14 maart 2023.

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn.  In de bijlage vindt u de uitnodiging en de agendapunten.

Bent u van plan om de vergadering bij te wonen?  

Meldt u aan via molenbelang@hotmail.com of d.m.v. deze mail te beantwoorden. Laat svp weten met hoeveel personen u komt. 

Alvast bedankt en graag tot 14 maart.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige jaarvergadering
 4. Verslag kascontrole, verkiezing kascommissie
 5. Werkgroep uitleenschuur
 6. Bestuursleden
   Voordracht nieuwe voorzitter: Het bestuur draagt voor Harry van Groningen, hij is
  woonachtig aan de Torenmolen. Hij is akkoord gegaan met deze voordracht.
   Penningmeester aftredend. Op zoek naar een vervanger.
 7. Wijkaangelegenheden
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting met hapje en drankje