Uitnodiging Jaarvergadering 2024 op 25 april a.s. om 19:30

      Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging Jaarvergadering 2024 op 25 april a.s. om 19:30

Beste leden,

Onze algemene ledenvergadering staat gepland op donderdag 25 april a.s. om 19:30 in buurthuis Linkin aan de standerdmolen.

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn.  In de bijlage vindt u de uitnodiging en de agendapunten.

Bent u van plan om de vergadering bij te wonen?  

Meldt u aan via molenbelang@hotmail.com of d.m.v. deze mail te beantwoorden. Laat svp weten met hoeveel personen u komt. 

Alvast bedankt en graag tot 25 april 19:30.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige jaarvergadering
 4. Verslag kascontrole, verkiezing kascommissie
 5. Werkgroep uitleenschuur
 6. Bestuursleden
   Voordracht nieuwe voorzitter: Het bestuur draagt voor Peter Koelemeij, hij is
  woonachtig aan de Torenmolen. Hij is akkoord gegaan met deze voordracht.
 7. Wijkaangelegenheden
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting